Header Ads

ad

SAFARI DAKWAH: DPC WAHDAH ISLAMIYAH BARANTI

Hadirilah..........!!
SAFARI DAKWAH
DPC WAHDAH ISLAMIYAH BARANTIBersama:
Ustadz Sumarlin Chaeruddin, S.S

 Jam 18.00
Antara Magrib - Isya

 Kamis, 10 September 2015
Masjid Nurul Jamaah Panreng

 Kamis, 17 Septmber 2015
Masjid Al-Mubarak Abbokongeng

Jum'at, 18 Septmber 2015
Masjid Nurul Falah Dea

 Kamis, 1 Oktober 2015
Masjid Al-Ikhlas Carawali

 Kamis, 8 Oktober 2015
Masjid Nurul Quraa Simpo

 Kamis, 15 Oktober 2015
Masjid Muhajirin Baranti

 Kamis, 22 Oktober 2015
Masjid Dzulhijrah Baranti

 Kamis, 29 Oktober 2015
Masjid Babul Jannah Panreng

 Kamis, 5 Nopember  2015
Masjid Al-Amin Paccini

 Kamis, 12 Nopember  2015
Masjid Nurul Ihsan Manisa

Kamis, 19 Nopember  2015
Masjid Darussalam Manisa